BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu

Stawiski, dnia 19 grudnia 2011r.

GN.6840.11.2011

Burmistrz Stawisk

informuje

iż w dniu 12 grudnia 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 953/20 o pow. 0,1925ha, rodzaj użytków – B-PsIII, położonej w Stawiskach, stanowiącą własność gminy Stawisk,  dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00051111/3., stanowiącą własność gminy Stawiski

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza netto: 50 000,00 zł

 VAT: 11 500,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 61 500,00 zł

Najwyższą cenę netto osiągnięto w przetargu w wysokości 50 500,00 złotych
/słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100 złotych/.

Cena brutto wynosi 62 115,00 złotych /słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto piętnaście  00/100 złotych/  w tym VAT (23%) wynosi 11 615,00 złotych.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Sebastian Gutowski.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2011 15:43
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2011 15:48
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2396 razy