BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik przetargu (sprzedaż działki położonej w Stawiskach)

Stawiski, dnia 03 listopada 2011r.

GN.6840.3.2011

Burmistrz Stawisk

informuje

 

iż w dniu 24 października 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 891/94 o powierzchni 0,3189ha, rodzaj użytków – Ba, położonej w Stawiskach. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00036145/9, stanowiącą własność gminy Stawiski

Do przetargu dopuszczono trzech uczestników.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza netto: 150 000,00 zł

VAT: 34 500,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 184 500,00 zł

Najwyższą cenę netto: 205 000,00 złotych /słownie: dwieście pięć tysięcy złotych/. Cena brutto wynosi 252 150,00 złotych /słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych/ w tym VAT (23%) wynosi 47 150,00 złotych.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Józef Rudzki

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 3 lis 2011 09:51
Data opublikowania: czwartek, 3 lis 2011 09:54
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2645 razy