BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu długoterminowego"
Stawiski, 12 lutego 2008r

Stawiski, dnia 11 sierpnia 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Stawiski

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

 

RF.271.1.2011

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego.

 

 

            Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

            Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

 

UZASADNIENIE

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie złożono żadnej oferty.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

 

BURMISTRZ

 

 

 

 

 

/-/ Marek Waszkiewicz

 

 

Data powstania: czwartek, 11 sie 2011 14:47
Data opublikowania: czwartek, 11 sie 2011 14:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 sie 2011 13:31
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2072 razy