BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego)

Stawiski, dnia 25 maja 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Stawiski

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców

 

Nr post.: ARS.271.1.2011

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” ogłoszonego w BZP pod nr 117832 w dniu 17.05.2011r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę oznaczoną jako oferta nr 4, złożoną przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział Grajewo ul. Osiedle Centrum 7A, 19-200 Grajewo, która zaoferowała cenę brutto: 106.230,00 (słownie: sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści zł 00/100) oraz zaakceptowała 15 klauzul dodatkowych.

Oferta była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała najwyższą ocenę końcową: 106,15 pkt, (Cena: 85,00 pkt, Zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 21,15 pkt).

Oprócz w/w, w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, zostały złożone również następujące oferty:

1.    Oferta nr 1, złożona przez: Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Warszawie Filia w Białymstoku ul. Zwycięstwa 10A, 15-703 Białystok, która zaoferowała cenę brutto: 147.477,00 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem zł 00/100) oraz zaakceptowała 13 klauzul dodatkowych. Ocena oferty nr 1: 78,02 pkt (Cena: 61,22 pkt, Zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 16,80 pkt).

2.    Oferta nr 2, złożona przez: CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz, która zaoferowała cenę brutto: 126.000,00 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy zł 00/100) oraz zaakceptowała 12 klauzul dodatkowych. Ocena oferty nr 2: 85,00 pkt (Cena: 71,65 pkt, Zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 13,35 pkt).

3.    Oferta nr 3, złożona przez: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział Białystok ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok, która zaoferowała cenę brutto: 168.276,00 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć zł 00/100) oraz zaakceptowała 10 klauzul dodatkowych. Ocena oferty nr 3: 64,60 pkt (Cena: 53,65 pkt, Zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 10,95 pkt).

 

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rutkowska

Zastępca Burmistrza

Data powstania: środa, 25 maj 2011 14:09
Data opublikowania: środa, 25 maj 2011 14:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 wrz 2011 13:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2365 razy