BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [dostawa paliw płynnych do (...) na lata 2011 i 2012]

Stawiski, dnia 11 marca 2011 r.

 

SGiT.271.1.2011

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012.

 

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

 

UZASADNIENIE

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 11 mar 2011 15:00
Data opublikowania: piątek, 11 mar 2011 15:19
Data przejścia do archiwum: środa, 25 maj 2011 08:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2468 razy