BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wynikach przetargu na sprzedaż działki położonej w Wysokim Małym.

Stawiski, dnia 15 września 2010r.

GN 71441 -5/10

Burmistrz Stawisk

informuje

iż w dniu 07 września 2010r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono              II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Wysokim Małym, oznaczonej numerem geodezyjnym 50/1 o pow. 0,1700 ha, rodzaj użytków – Ps, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 33786,  stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości  10 000,00zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 /

Najwyższą cenę netto osiągnięto w przetargu w wysokości 10 100,00zł /słownie: dziesięć tysięcy sto złotych 00/100/

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Sławomir Jerzy Chrzanowski.

 

 

 

 

Data powstania: środa, 15 wrz 2010 10:10
Data opublikowania: środa, 15 wrz 2010 10:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 mar 2011 15:19
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2715 razy