BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wynikach przetargu na sprzedaż działki położonej w Cedrach.

Stawiski, dnia 15 września 2010r.

GN 71441 -4/10

Burmistrz Stawisk

informuje

iż w dniu 07 września 2010r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono              II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Cedrach, oznaczonej numerem geodezyjnym 120 o pow. 0,2600 ha, rodzaj użytków – R, N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27929,  stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości  5 000,00zł /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100/

Najwyższą cenę netto osiągnięto w przetargu w wysokości 5 050,00 zł /słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100/

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Andrzej Truszkowski.

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 15 wrz 2010 10:07
Data opublikowania: środa, 15 wrz 2010 10:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 mar 2011 15:19
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 3087 razy