BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wynikach przetargu na dowóz uczniów

Stawiski, dnia 19 sierpnia 2010r.

Zamawiający:

Burmistrz Stawisk

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

SGiT 2320-146/10

 

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów z terenu Gminy Stawiski do Miejskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stawiskach oraz Szkoły Podstawowej w Porytem w roku szkolnym 2010/2011”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą Ofertę Nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wojciech Skrodzki z siedzibą w Jedwabnem ul. Plac 250-lecia 7, 18-420 Jedwabne.

Ceny brutto zaoferowane w tej ofercie wyniosły: 3,42 zł za 1 km (I trasa) oraz 3,21 zł za 1 km (II trasa).

Uzasadnienie wyboru oferty: Najkorzystniejsza cena.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 20 sie 2010 08:08
Data opublikowania: piątek, 20 sie 2010 08:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 paź 2010 09:09
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2438 razy