BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (9 lipca)

Stawiski, dn. 07 lipca 2010r.

GK 8170 - 6/10

Z a w i a d o m i e n i e

 

Zawiadamiam, że w dniu 9 lipca (piątek) 2010r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pok. nr 2) odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

Temat posiedzenia:

1.      Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do komisji.

2.      Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Bożena Zacharzewska

Data powstania: środa, 7 lip 2010 12:25
Data opublikowania: środa, 7 lip 2010 12:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lip 2010 09:11
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2070 razy