BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (20 stycznia)

Stawiski, dn. 18 stycznia 2011r.


GK 8170 - 1/11
Z a w i a d o m i e n i e

      Zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia (czwartek) 2011r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pok. nr 2) odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Temat posiedzenia:
  1. Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011;
  2. Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do komisji.
  3. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji
Bożena Zacharzewska
Data powstania: wtorek, 18 sty 2011 14:19
Data opublikowania: środa, 19 sty 2011 12:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2824 razy