BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (27 kwietnia)

Stawiski, dn. 22 kwietnia 2010r.


GK 8170 - 3/10
Z a w i a d o m i e n i e

      Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia (wtorek) 2010r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pok. nr 2) odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Temat posiedzenia:
  1. Przystapienie do X ogólnopolskiej edycji Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
  2. Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do komisji.
  3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji
Bożena Zacharzewska
Data powstania: poniedziałek, 26 kwi 2010 09:09
Data opublikowania: wtorek, 27 kwi 2010 15:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 maj 2010 13:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2194 razy