BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki przetargu na "Przebudowę ulic na terenie miasta Stawiski" - ulica Nowoprojektowana

Stawiski, dnia 2010-03-30

 

BI. 3410-3/09/1/10

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

BURMISTRZ STAWISK zawiadamia, że do realizacji zamówienia na „Przebudowę ulic na terenie miasta Stawiski” obejmującego wykonanie przebudowy ulicy Nowoprojektowanej w Stawiskach został wyłoniony Wykonawca robót

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja,

18-400 Łomża , ul. Fabryczna 9.

W dniu 26 marca 2010 r. z Wykonawcą została zawarta umowa na kwotę brutto 124 304,21 zł, w tym podatek VAT 22% 22 415,51 zł.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 30 mar 2010 14:25
Data opublikowania: wtorek, 30 mar 2010 14:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 maj 2010 13:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2485 razy