BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (9 marca)

Stawiski, dn. 05 marca 2010r.


GK 8170 - 2/10
Z a w i a d o m i e n i e

      Zawiadamiam, że w dniu 9 marca (wtorek) 2010r. o godz.1300 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pok. nr 2) odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Temat posiedzenia:
  1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Stawiski w 2010r.
  2. Leczenie odwykowe – osoby uzależnione od alkoholu na terenie gminy Stawiski.
  3. Sprawozdanie z organizacji ferii zimowych na terenie gminy Stawiski.
  4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji
Bożena Zacharzewska
Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2010 12:53
Data opublikowania: wtorek, 9 mar 2010 07:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 kwi 2010 15:19
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2039 razy