BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik przetargu ustnego ograniczonego (...) na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 17,60m2, znajdującego się przy ul. Plac Wolności 9 w Stawiskach...

Stawiski, dnia 01 lutego 2010r.

GN 71442 – 1/09

Burmistrz Stawisk

informuje

iż w dniu 25 stycznia 2010r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli udziałów w nieruchomości na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 17,60m2, znajdującego się przy ul. Plac Wolności 9 w Stawiskach, wraz z udziałem 0,0453 w częściach wspólnych budynku i działce oznaczonej numer 555 o powierzchni 0,0474ha, stanowiącego własność Gminy Stawiski. Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 1016.

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika, niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości 2 000,00 zł /słownie: dwa tysiące złotych 00/100 /.

Najwyższą cenę osiągnięto w przetargu w wysokości 2 050,00 zł /słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100/.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Tadeusz Chodnicki

 

Burmistrz Stawik

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 1 lut 2010 15:29
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lut 2010 15:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 maj 2010 13:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2412 razy