BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik przetargu na sprzedaż działki

Stawiski, dnia 24 lipca 2009 r.

GN 72241 – 5/08/09

Burmistrz Stawisk

informuje

iż w dniu 16 lipca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 126 o pow. 0,5100 ha, rodzaj użytków – Ls, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27926, stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika, osób niezakwalifikowanych do przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości netto 6 000, 00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 /

Najwyższą cenę netto osiągnięto w przetargu w wysokości 6 100,00 zł /słownie: sześć tysięcy sto złotych 00/100/.

Nabywcą nieruchomości został Marek Zelkowski.

Data powstania: piątek, 24 lip 2009 13:44
Data opublikowania: piątek, 24 lip 2009 13:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 lut 2010 15:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2365 razy