BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik przetargu na sprzedaż działki

Stawiski, dnia 16 grudnia 2008 r

Stawiski, dnia 16 grudnia 2008 r.

GN 72241 -6/1/08

Burmistrz Stawisk

informuje

iż w dniu 08 grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Stawiskach przy ul. Parkowej, oznaczonej numerem geodezyjnym  993/9 o pow. 0,0294, rodzaj użytków - B, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 22195.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika, nie dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza nieruchomości  4 500,00 zł + 22 % VAT /słownie: cztery tysiące pięćset  złotych i 00/100 .

Najwyższą cenę osiągnięto w przetargu w wysokości 4 550,00 zł /słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Mariusz Trzaska.

 

 

 

Data powstania: wtorek, 16 gru 2008 15:06
Data opublikowania: wtorek, 16 gru 2008 15:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lip 2009 13:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2704 razy