BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik przetargu na sprzedaż działki ( Poryte )

Stawiski, dnia 27 sierpnia 2008 r.

GN 7224 -1/08

Burmistrz Stawisk
informuje,


     iż w dniu 20 sierpnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Porytem przy ul. Szkolnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 30/11 o pow. 0,1033, rodzaj użytków - B, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27928, stanowiąca własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika, niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 10 000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 / + 22 % VAT.

Najwyższą cenę netto osiągnięto w przetargu w wysokości 10 100,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych ) + 22 % VAT.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został Adam Patalas, zam. Budziski 10, 18 - 520 Stawiski.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: środa, 27 sie 2008 15:27
Data opublikowania: środa, 27 sie 2008 15:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 paź 2008 09:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2286 razy