BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik przetargu na sprzedaż garażu

Stawiski, dnia 26 sierpnia 2008 r.

GN 71441 -1/08

Burmistrz Stawisk
informuje,


     iż w dniu 19 sierpnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli udziałów w nieruchomości na sprzedaż garażu o powierzchni 19,70m2, znajdującego się przy ul. Łomżyńskiej 8 w Stawiskach, wraz z udziałem 0,0491 w częściach wspólnych budynku i działce oznaczonej numer 424 o powierzchni 0,0575 ha, stanowiącego własność Gminy Stawiski. Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 22195.

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika, niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości 8 000,00 zł /słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 /.

Najwyższą cenę osiągnięto w przetargu w wysokości 8 080,00 zł /słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100/.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości zostali: Agata Zwolińska - Szczupak i Mariusz Szczupak

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: środa, 27 sie 2008 15:12
Data opublikowania: środa, 27 sie 2008 15:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 paź 2008 09:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 2425 razy