BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 lutego 2016

Wiadomości

Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym nr 59 i siedzibie OKW w Białymstoku, w wyborach uzupełniających do Senatu RP, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym nr 59 i siedzibie OKW w Białymstoku, w wyborach uzupełniających do Senatu RP, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała PKW z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania OKW w Białymstoku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała PKW z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania OKW w Białymstoku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP - [Wszystkie zmiany]

Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 lutego 2016

Wiadomości

Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Stawiskach za rok 2015

Dodanie nowej wiadomości: Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Stawiskach za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Sokołach za rok 2015

Dodanie nowej wiadomości: Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Sokołach za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Karwowie za rok 2015

Dodanie nowej wiadomości: Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Karwowie za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Lista osób oczekujących na mieszkanie komunalne na terenie gminy Stawiski na rok 2016 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wykazie

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYKAZIE - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 lutego 2016

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk z dnia 03 lutego 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk z dnia 03 lutego 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Rozkład dowożenia uczniów z terenu gminy Stawiski w roku szkolnym 2015/2016 (II semestr)

Dodanie nowej wiadomości: Rozkład dowożenia uczniów z terenu gminy Stawiski w roku szkolnym 2015/2016 (II semestr) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 lutego 2016

Wiadomości

Rozkład dowożenia uczniów z terenu gminy Stawiski w roku szkolnym 2015/2016 (II semestr)

Poprawiono błędy pisarskie, w rozkładzie jazdy kierowcy (Henryk Góralczyk). - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 lutego 2016

Wiadomości

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski na lata 2016-2032

Dodanie nowej wiadomości: Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski na lata 2016-2032 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 lutego 2016

Wiadomości

Informacja dla wyborców w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DLA WYBORCÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 lutego 2016

Wiadomości

Zarządzenie Nr 8.2016 Burmistrza Stawisk z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie powołania obwodowych Komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 59

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 8.2016 Burmistrza Stawisk z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie powołania obwodowych Komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 59. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie OKW w Białymstoku z dnia 5 lutego 2016 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie OKW w Białymstoku z dnia 5 lutego 2016 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 lutego 2016

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (22 lutego 2016)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (22 lutego 2016) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 lutego 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 26 lutego 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (23 lutego 2016)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 23 lutego 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 lutego 2016

Wiadomości

Zawiadomienie na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej (25 lutego 2016)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej (25 lutego 2016) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 lutego 2016

Wiadomości

Składy obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 59 wraz z wyróżnieniem osób funkcyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Składy obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 59 wraz z wyróżnieniem osób funkcyjnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian