BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8.2016 Burmistrza Stawisk

z dnia: 12 lutego 2016 roku
w sprawie: powołania obwodowych Komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 59.

     Na podstawie art. 182 § 1 i art. 283 § 5 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. Nr 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje obwodowe Komisje wyborcze, do przeprowadzenia na terenie Gminy Stawiski wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 06 marca 2016 roku w okręgu wyborczym Nr 59.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 lut 2016 13:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1214 razy