BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

sobota, 02 lutego 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 lutego 2008

Wiadomości

Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych

Dodanie nowej wiadomości: Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 lutego 2008

Wiadomości

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007 – 2032

Dodanie nowej wiadomości: Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007 – 2032 - [Wszystkie zmiany]

Podatek rolny na 2008 rok - stawka z 1 ha

Dodanie nowej wiadomości: Podatek rolny na 2008 rok - stawka z 1 ha - [Wszystkie zmiany]

Podatek leśny na 2008 rok - stawka z 1 ha

Dodanie nowej wiadomości: Podatek leśny na 2008 rok - stawka z 1 ha - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 lutego 2008

Wiadomości

Zawiadomienie na XXIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na XXIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 lutego 2008

Wiadomości

Zawiadomienie na XXIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach

Edycja wiadomości Zawiadomienie na XXIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 lutego 2008

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont stacji uzdatniania wody w Sokołach

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont stacji uzdatniania wody w Sokołach - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja danych. - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja danych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 lutego 2008

Wiadomości

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyniku postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 lutego 2008

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: W nawiązaniu do zapytania Wykonawcy udostępnia się wyniki wody surowej oraz wyniki wody uzdatnionej na stacji uzdatniania wody w Sokołach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonm - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Samochód - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont stacji uzdatniania wody w Sokołach

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont stacji uzdatniania wody w Sokołach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 lutego 2008

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 lutego 2008

Wiadomości

Informacja o wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Stawisk ogłasza nabór - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 lutego 2008

Wiadomości

Przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Stawisk zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian