BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XXIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach

      Uprzejmie zawiadamiam Pana/ią/, iż postanowieniem z dnia 8 lutego 2008r. zwołałam
Wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się 19 lutego 2008r. (wtorek) o godz. 1330 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pok. Nr 2

oraz

XXIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Sesja odbędzie się w dniu 20 lutego 2008r. (środa) o godz.12 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 21.01.2008r,
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi,
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami,
 5. Informacja w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego przedstawiona przez Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sokołach i utworzenia Szkoły Filialnej w Sokołach Szkoły Podstawowej w Stawiskach,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach,
 16. 1Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Stawiskach,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej w Gminie Stawiski,
 18. Zapytania i wolne wioski,
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data powstania: wtorek, 12 lut 2008 09:45
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2008 10:42
Data edycji: środa, 13 lut 2008 09:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lip 2008 14:22
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2275 razy
Ilość edycji: 1

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.