BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/203/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2012 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 cze 2013 08:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1762 razy