BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVII/201/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Stawisk do złożenia wniosku aplikacyjnego do Programu priorytetowego NFOŚiGW pt.: Systemy zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do złożenia, w imieniu Gminy Stawiski, wniosku aplikacyjnego, którego przedmiotem będzie modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stawiski.

§ 2. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji zostanie złożony w ramach I konkursu o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pt.: Systemy zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2013 15:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1712 razy