BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVII/199/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości – działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 56/2 o powierzchni 0,0938ha, rodzaj użytków – Ps, B/R, B/Ps, N oraz 56/3 o powierzchni 0,1070ha, rodzaj użytków – R, N, położonych w miejscowości Michny. Dla działek prowadzona jest wspólna księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00028068/6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2013 14:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1676 razy