BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVII/196/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się od Wojewody Podlaskiego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Stawiski.

§ 2. Zakres zadań i warunki ich realizacji określi porozumienie z Wojewodą Podlaskim.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2013 13:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1681 razy