BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVI/186/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 marca 2013 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.

     Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą na działalność dyrektora Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach, stwierdza się w wyniku dokonanych wyjaśnień, że skarga jest niezasadna.

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Odpis uchwały z uzasadnieniem doręcza się Skarżącemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 mar 2013 08:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1680 razy