BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uuchwała Nr XXXVI/185/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 marca 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Stawiski na 2014 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 mar 2013 08:16
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1714 razy