BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/179/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 21 lutego 2013 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Przedszkola w Stawiskach.

     Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą na działalność dyrektora Miejskiego Przedszkola w Stawiskach, stwierdza się w wyniku dokonanych wyjaśnień, że skarga jest niezasadna.

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Odpis uchwały z uzasadnieniem doręcza się Skarżącej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2013 11:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1740 razy