BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/175/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 18 stycznia 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę Burmistrzowi Stawisk na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 953/86, 960/1, 975 i 961/1, położonych w Stawiskach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sty 2013 16:16
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1827 razy