BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/172/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 18 stycznia 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2013.

     Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 58 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 23 poz. 249), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na rok 2013 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na rok 2013 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sty 2013 16:00
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1857 razy