BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/165/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2013 rok.

     Na podstawie art.18 ust.1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy wynikających z bieżącej działalności Rady, Komisji i Burmistrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sty 2013 10:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1704 razy