BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/164/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2013 rok.

     Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 86 ust. 1- 2, Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2008 r. Nr 23 poz.249), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sty 2013 10:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1751 razy