BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 17 grudnia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2011 rok.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z poźn. zm.) oraz § 86 ust.1-2,  Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2008r. Nr 23 poz.249), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011  stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 gru 2010 10:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1974 razy