BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 43/10 Burmistrza Stawisk

z dnia: 29 października 2010 roku
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Na podstawie art. 257 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje :

§ 1.  

1.    Zmniejszyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 30.420zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2.    Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 606.662zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3.    Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 53.803zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4.    Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 630.045zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5.    Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 19.520.270zł.

- Plan wydatków budżetowych – 19.520.270zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 23 gru 2010 12:58
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1739 razy