BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 52/10 Burmistrza Stawisk

z dnia: 10 grudnia 2010 roku
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w 2010 roku

Na podstawie art. 129 §1 i art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r.  Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.   Ustalam dzień  24 grudnia 2010 roku dniem wolny od pracy w Urzędzie Miejskim w Stawiskach za dzień 25 grudnia 2010 roku.

§2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Stawiskach i mieszkańcom gminy Stawiski przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Stawiski.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 gru 2010 10:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1675 razy