BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/3/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 08 grudnia 2010 roku
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach

Na podstawie art.18a ust.1 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z poźn. zm.) oraz §15 ust.1- 3, § 70 ust.2 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2008r. Nr 23 poz.249), uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1) Bielawski Jerzy – Przewodniczący

2) Zalewski Tadeusz – członek,

3) Kiełczewski Antoni – członek,

4) Zabielski Mariusz – członek,

5) Ramotowski Lech – członek.

§ 2. Powołuje się  Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w składzie:

1) Rzadka Barbara – członek,

2) Chodnik Sławomir Antoni – członek,

3) Zalewska Elżbieta – członek,

4) Chojnowski Tomasz – członek,

5) Ducka Bogusława – członek.

§ 3. Powołuje się Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w składzie:

1) Kurzątkowski Jan – członek,

2) Bagiński Robert – członek,

3) Mieczkowski Wojciech Tadeusz – członek,

4) Rudzki Józef – członek,

5) Chmielewski Stefan– członek.

§ 4. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących i Zastępców komisji wymienionych w §2 i 3 uchwały, komisje wybierają we własnym zakresie spośród swoich członków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2010 12:51
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1932 razy