BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Stawisk

z dnia: 04 sierpnia 2010 roku
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stawiski za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) i Uchwały Nr LXIV/258/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stawiski za I półrocze 2010 roku obejmującą następujący zakres :

1)        Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1;

2)        Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2;

3)        Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załaczników Nr 3 i 4;

4)        Sprawozdanie z przekazanych dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5;

5)        Część opisową.

§ 2. Przedłożyć powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży i Radzie Miejskiej w Stawiskach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 sie 2010 09:31
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1866 razy