BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Stawisk

z dnia: 20 lipca 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 257 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje :

§ 1.  

1.        Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 5.300zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2.        Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 30.832zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3.        Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 36.132zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4.        Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 18.433.115zł.

- Plan wydatków budżetowych – 18.433.115zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 sie 2010 13:37
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1710 razy