BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Stawisk

z dnia: z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 257 i 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje:

§ 1.  

1.    Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 373.468zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 1;

2.    Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 66.686zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 2;

3.    Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 440.154zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 3;

4.    Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 18.294.200zł.

- Plan wydatków budżetowych – 18.294.200zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 maj 2010 15:00
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1730 razy