BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Stawisk

z dnia: z dnia 30 kwietnia 2010r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
GGSSS SGS

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje :

§ 1.  

1.                    Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 66.505zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 1;

2.                    Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 66.505zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 2;

3.                    Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 17.920.732zł.

- Plan wydatków budżetowych – 17.920.732zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 maj 2010 13:42
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1845 razy