BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LIX/242/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 02 marca 2010 roku
w sprawie: wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej.

Na podstawie art. 10 ust. 1-3 w związku z art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115, Nr 192 poz. 1381, Nr 54 poz.326, Nr 218 poz.1391, Nr 227 poz. 1505; z 2009 Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323) po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Zarząd Powiatu Kolneńskiego, uchwala się co następuje:

§ 1. Wyłącza się z użytkowania i pozbawia kategorii części drogi gminnej nr 104589B – działka nr 891/91 o powierzchni 0,4367ha położonej przy ul. Smolniki w Stawiskach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 mar 2010 08:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2038 razy