BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/148/08 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 12 grudnia 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr. 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 138, poz 974, Nr 173 poz. 1218) uchwala się, co następujace:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2009 stanowiący załącznik
 nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 gru 2008 11:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2017 razy