BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/88/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 15 grudnia 2007 roku
w sprawie: wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2007 r.
Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.
  1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2007 r., zgodnie z załącznikiem nr 1

  2. Ustala się termin wykonania wydatków wymienionych w ust. 1 do 30.06.2008 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2007 12:44
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1907 razy