BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 71/07 Burmistrza Stawisk

z dnia: 30 listopada 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr IV/8/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r. Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje :

§1.
  1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 1.792 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1;

  2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1.792 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2;

  3. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych w działach 750, 751, 754, 801, 851, 852, 854 i 900 na ogólną kwotę 75.277 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3;

  4. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy przedstawia się następująco :
    - Plan dochodów budżetowych – 14.406.678 zł.;
    - Plan wydatków budżetowych – 14.708.382 zł.


§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 gru 2007 09:59
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 1822 razy