BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 72/07 Burmistrza Stawisk

z dnia: 5 grudnia 2007 roku
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2007 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stawiskach

Na podstawie art.33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.,nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art.24 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz 1593 z późn. zm.) w związku z art.129 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U. z 1994 r. nr 21 poz.94 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się w 2007 roku 24 grudnia dniem wolnym od pracy.

§ 2. Wyznacza się 15 grudnia dniem pracy.

§ 3. Zobowiązuje inspektora ds. księgowych do poinformowania o terminach wyżej wymienionych pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek podległych celem ewentualnego ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2007r. oraz opublikowanie zarządzenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 gru 2007 09:59
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 1717 razy