BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/85/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr III/4/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.§ 1. W Uchwale Nr III/4/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadza się następującą zmianę: § 1 ust.1 pkt 2 skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 gru 2007 16:22
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 2605 razy