BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/74/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 października 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem.

Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000 r. Nr 98,poz.1071,z 2001 r. Nr 49 poz.509,z 2002 r. Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271,Nr 169,poz.1387,z 2003 r. Nr 130,poz.1188,Nr 170,poz.1660, z 2004 r. Nr 162 poz.1692,z 2005 r. Nr 64 poz.565 , Nr 78,poz.682,Nr 181,poz.1524) i § 4 uchwały Nr 51/XVI/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 października 2003 r. w sprawie rozpatrywania skarg dotyczących działalności Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski, uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi p.Henryki Dardzińskiej – pracownika obsługi Szkoły Podstawowej w Porytem na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem w sprawie poniżania jej godności ,stwierdza się w wyniku dokonanych wyjaśnień, że skarga jest niezasadna.

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Odpis uchwały z uzasadnieniem doręcza się skarżącej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V – ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Kiciński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 lis 2007 13:28
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1990 razy