BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 59/07 Burmistrza Stawisk

z dnia: 29 października 2007 roku
w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Stawiski za III kwartał 2007 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje :
§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Stawiski informację o wykonaniu budżetu Gminy Stawiski za III kwartał 2007 r.
§ 2.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 paź 2007 12:46
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1777 razy