BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 52/07 Burmistrza Stawisk

z dnia: 24 września 2007 roku
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2007 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stawiskach

Na podstawie art. 33 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) w związku z art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1994 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się w 2007 r. 2 listopada dniem wolnym od pracy.

§ 2. Wyznacza się 29 września dniem pracy.

§ 3. Zobowiązuję inspektora ds. kadrowych do poinformowania o terminach wyżej wymienionych pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek podległych celem ewentualnego ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2007 r. oraz opublikowanie zarządzenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 24 wrz 2007 10:05
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2106 razy